ทัวร์เกาหลี Spring Incheon ปั่นเรียลไบค์ เอเวอร์แลนด์ กรุงโซล ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงและฮงแด

ทัวร์เกาหลี Spring Incheon ปั่นเรียลไบค์ เอเวอร์แลนด์ กรุงโซล ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงและฮงแด

ลัดฟ้าทัวร์เกาหลี ช่วงเทศกาลดอกไม้บาน ชมดอกซากุระเกาหลี เที่ยวสนุก อาหารดี ที่พักดี กับทัวร์คุณภาพ บริการมาตรฐาน


ทัวร์เกาหลี Spring Incheon ปั่นเรียลไบค์ เอเวอร์แลนด์ กรุงโซล ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงและฮงแด
รหัสทัวร์
KR_7C00001
จำนวนวันเดินทาง
5 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
05 มี.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Jeju Air
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศเกาหลี
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน - ปั่นเรียลไบค์ - ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย - วัดเจิงดองซา
 • วันที่

  3

  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังชางด็อกกุง - วัดโชเกซา - ช้อปปิ้ง ฮงแด
 • วันที่

  4

  ศูนย์เครื่องสำอสาง - ศูนย์โสม สมุนไพร - หมู่บ้านอึนพยอง - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้ง เมียงดง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซากุระ เกาะยออิโด - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 19,999 - - 5,900 - - 20
24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 19,999 - - 5,900 - - 20
01 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
05 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 18,999 - - 5,900 - - 20
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 18,999 - - 5,900 - - 20
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 18,999 - - 5,900 - - 20
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 18,999 - - 5,900 - - 20
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 20,999 - - 5,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 346 ครั้ง