ทัวร์มาเลเซีย Special TMS8T - ล่องใต้รถไฟตู้นอน เที่ยวปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า มะละกา ยะโฮร์ สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซีย Special TMS8T - ล่องใต้รถไฟตู้นอน เที่ยวปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า มะละกา ยะโฮร์ สิงคโปร์

"แกรนด์มาเลเซียและสิงคโปร์" ล่องใต้รถไฟตู้นอนปรับอากาศ เที่ยว 2 ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ สัมผัสวัฒนธรรมหลากหลาย เที่ยวเกาะปีนัง เกาหมากของไทยในอดีต, เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ตึกที่สูงที่สุดในโลก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์, เยือนนครแห่งความบันเทิงเมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์, ชมเมืองใหม่ เมืองปุตราจาย่า หรือเมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซีย, ย้อนรอยประวัติศาสตร์ประเทศมาเลเซียที่ เมืองมะละกา, เยือนเมืองแห่งสิงโตทะเล เที่ยวชม ประเทศสิงคโปร์ ไข่มุกแห่งเอเชีย ชมความทันสมัยและความร่มรื่นของ การ์เด้นบายเดอะเบย์


ทัวร์มาเลเซีย Special TMS8T - ล่องใต้รถไฟตู้นอน เที่ยวปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า มะละกา ยะโฮร์ สิงคโปร์
รหัสทัวร์
MY_BUS00002
จำนวนวันเดินทาง
8 วัน 7 คืน
กำหนดการเดินทาง
10 ม.ค. 67 - 03 ก.ค. 67
เดินทางโดย
BUS
ราคาเริ่มต้น
12,555 บาท/ท่าน

01 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
13,555 บาท
เด็กมีเตียง
13,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,555 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555 บาท
เด็กมีเตียง
12,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,555 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555 บาท
เด็กมีเตียง
13,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,555 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555 บาท
เด็กมีเตียง
13,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,555 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555 บาท
เด็กมีเตียง
12,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,555 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555 บาท
เด็กมีเตียง
12,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,555 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 13,555 13,555 12,555 4,500 - - 25
15 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 12,555 12,555 11,555 4,500 - - 25
22 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 13,555 13,555 12,555 4,500 - - 25
01 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67 13,555 13,555 12,555 4,500 - - 25
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 12,555 12,555 11,555 4,500 - - 25
26 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 12,555 12,555 11,555 4,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง