เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.30 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunmoontour

Travel License : 11/03994

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรง เฟิ่งหวง มนต์เสน่ห์เซียงซี 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรง เฟิ่งหวง มนต์เสน่ห์เซียงซี 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรง เฟิ่งหวง มนต์เสน่ห์เซียงซี 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฝูหรง เฟิ่งหวง มนต์เสน่ห์เซียงซี 5วัน 4คืน จางเจียเจี้ย ไม่ลงร้านช็อป เขาเทียนเหมินซาน รวมกระเช้าขึ้นลง ระเบียงแก้ว บันไดเลื่อน 999 ขั้น ถ้ำประตูสวรรค์ หุบเขาอวตารรวมลิฟต์แก้วขาขึ้น เขาเทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าขาลง พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฝูหรง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตึก WENHEYOU

รหัสทัวร์

CN_VZ00118

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

21 ส.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

24,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ส.ค. 67

25,900฿

21-25

25,900฿

26-30

ก.ย. 68

24,900฿

02-06

24,900฿

03-07

24,900฿

05-09

24,900฿

09-13

24,900฿

10-14

24,900฿

12-16

24,900฿

16-20

24,900฿

17-21

24,900฿

19-23

24,900฿

23-27

24,900฿

24-28

ต.ค. 68

26,900฿

10-14

25,900฿

14-18

25,900฿

15-19

25,900฿

17-21

25,900฿

21-25

25,900฿

22-26

25,900฿

24-28

25,900฿

28-01พ.ย.

25,900฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 68

24,900฿

04-08

24,900฿

05-09

24,900฿

07-11

24,900฿

11-15

24,900฿

14-18

24,900฿

18-22

24,900฿

21-25

24,900฿

25-29

24,900฿

26-30

24,900฿

28-02ธ.ค.

ธ.ค. 68

25,900฿

01-05

26,900฿

03-07

26,900฿

04-08

26,900฿

05-09

26,900฿

06-10

26,900฿

08-12

25,900฿

12-16

25,900฿

13-17

25,900฿

19-23

26,900฿

20-24

29,900฿

26-30

29,900฿

27-31

29,900฿

29-02ม.ค.

ม.ค. 69

25,900฿

01-05

25,900฿

02-06

25,900฿

03-07

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

02 ก.ย. 68 - 06 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

03 ก.ย. 68 - 07 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

05 ก.ย. 68 - 09 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

09 ก.ย. 68 - 13 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

10 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

12 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

16 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

23 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

10 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68

26,900

26,900

26,900

5,000

8,900

19,900

25

14 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

21 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

24 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

28 ต.ค. 68 - 01 พ.ย. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

31 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

04 พ.ย. 68 - 08 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

05 พ.ย. 68 - 09 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

07 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

11 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

18 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

21 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

25 พ.ย. 68 - 29 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

28 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68

24,900

24,900

24,900

5,000

8,900

19,900

25

01 ธ.ค. 68 - 05 ธ.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

35

03 ธ.ค. 68 - 07 ธ.ค. 68

26,900

26,900

26,900

5,000

8,900

19,900

25

04 ธ.ค. 68 - 08 ธ.ค. 68

26,900

26,900

26,900

5,000

8,900

19,900

35

05 ธ.ค. 68 - 09 ธ.ค. 68

26,900

26,900

26,900

5,000

8,900

19,900

25

06 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68

26,900

26,900

26,900

5,000

8,900

19,900

35

08 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68

26,900

26,900

26,900

5,000

8,900

19,900

35

12 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

35

19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68

26,900

26,900

26,900

5,000

8,900

19,900

35

26 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68

29,900

29,900

29,900

5,000

8,900

19,900

25

27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68

29,900

29,900

29,900

5,000

8,900

19,900

35

29 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69

29,900

29,900

29,900

5,000

8,900

19,900

35

01 ม.ค. 69 - 05 ม.ค. 69

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

35

02 ม.ค. 69 - 06 ม.ค. 69

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

25

03 ม.ค. 69 - 07 ม.ค. 69

25,900

25,900

25,900

5,000

8,900

19,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว)

Day : 2

ฉางซา – จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์

Day : 3

หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – สวนจอมลเฮ่อหลง – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - เมืองโบราณฝูหรง – ชมวิวกลางคืน

Day : 4

เมืองโบราณฝูหรง - น้ำตกฝูหรง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เมืองจี๋โส่ว

Day : 5

จางเจียเจี้ย – ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ถ่ายรูปตึก IFC - ตึก WENHEYOU - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง