เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.30 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunmoontour

Travel License : 11/03994

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น KOYO KYUSHU FREEDAY 6วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น KOYO KYUSHU FREEDAY 6วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น KOYO KYUSHU FREEDAY 6วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวญี่ปุ่น KOYO KYUSHU FREEDAY 6วัน 4คืน ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) นางาซากิ Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น Tosu Premium Outlets ฮิตะ ย่านเมืองเก่ามาเมดะ มาจิ (Little Kyoto) : พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะญี่ปุ่น ศาลเจ้าเกี๊ยะ พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะ โออิตะ ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน ทะเลสาบคินริน เบปปุ เมืองออนเซ็น แช่ออนเซ็น บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) วัดพระนอน นันโชอิน พระพุทธรูปนอนทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฟุกุโอกะ DUTY FREE LALAPORT อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม

รหัสทัวร์

JP_VZ00138

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

42,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ต.ค. 67

42,900฿

21-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

42,900

42,900

39,900

9,900

9,900

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) - นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น – พักใน Huis Ten Bosch

Day : 3

นางาซากิ – Tosu Premium Outlets - ฮิตะ – ย่านเมืองเก่า มาเมดะ มาจิ (Little Kyoto) : พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเกี๊ยะ – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะ - โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคินริน – เบปปุ เมืองออนเซ็น – อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

Day : 4

เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) – วัดพระนอน นันโชอิน พระพุทธรูปนอนทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ฟุกุโอกะ – DUTY FREE - แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด

Day : 5

อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ฟรีเดย์ ไม่มีรถบริการ)

Day : 6

สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง