เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.30 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunmoontour

Travel License : 11/03994

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 3วัน 2คืน (EK)

เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 3วัน 2คืน สนุกสนานไปกับ "ดิสนีย์แลนด์" ดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล

รหัสทัวร์

HK_EK00120

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

20,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

23,990฿

20-22

ส.ค. 67

21,990฿

03-05

21,990฿

09-11

23,990฿

10-12

21,990฿

16-18

21,990฿

17-19

21,990฿

23-25

21,990฿

30-01ก.ย.

ก.ย. 67

21,990฿

06-08

21,990฿

07-09

21,990฿

13-15

21,990฿

14-16

21,990฿

21-23

21,990฿

27-29

21,990฿

28-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

23,990

23,990

22,990

6,900

6,000

19,990

20

03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

23,990

23,990

22,990

6,900

6,000

19,990

20

16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

21,990

21,990

20,990

6,900

6,000

17,990

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – A Symphony of Lights

Day : 2

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ

Day : 3

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง