เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.30 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunmoontour

Travel License : 11/03994

หน้าแรก

/

ทัวร์สหรัฐอาหรับฯ

/

ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน (EK)

ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน (EK)

ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน (EK)

เที่ยวดูไบ HELLO DUBAI 5วัน 3คืน สัมผัสเสน่ห์แห่งโลกตะวันออกกลาง ดินแดนแห่งขุมทรัพย์ทะเลทราย GRAND MOSQUE มัสยิดหลวงเชคซัยยืด ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER นั่งรถไฟ MONORAIL สู่โครงการเดอะปาล์ม 1 เที่ยว ขึ้นตึก SKY VIEW DUBAI ชั้น 53 ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์ ช้อปปิ้งตลาดทอง (GOLD SOUK) ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK)

รหัสทัวร์

AE_EK00008

ประเทศ

สหรัฐอาหรับฯ

กำหนดการเดินทาง

30 พ.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

49,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

49,988฿

19-23

ต.ค. 67

55,988฿

10-14

55,988฿

19-23

55,988฿

21-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

49,988

49,988

48,988

9,500

-

-

20

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

55,988

55,988

54,988

10,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

55,988

55,988

54,988

10,000

-

-

20

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

55,988

55,988

54,988

10,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ-ดูไบ- ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE VIEW AT THE PLAM – MONORAIL TO ATLANTIS -AIN DUBAI WHEELS

Day : 2

ดูไบ- อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER - HERITAGE VILLAGE - FERRARI WORLD - ดูไบ

Day : 3

ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA – SHOPPING DUBAI MALL - 4X4 DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

Day : 4

ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - MADINAT JUMEIRAH SOUK - ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY – SKY VIEW DUBAI

Day : 5

ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง